Annonsering

Introduktion

De sajter som ligger inom Bonnier Magazines & Brands är delvis annonsfinansierade. I vår annonsaffär använder vi data för att visa annonser, men vi säljer inte personliga uppgifter, som namn, adresser, personnummer eller e-postadresser till tredje part.

I det digitala annonslandskapet finns det olika aktörer som vi behöver förhålla oss till. Det finns köpare, tekniska plattformar och säljbolag. Bonnier Magazines & Brands har upprättat en datapolicy mot våra annonsörer och mediebyråer som vi samarbetar med för att alla parter ska följa de riktlinjerna, som finns till för att skydda våra besökare. Datapolicy reglerar också insamlingen och användandet av data på alla våra digitala plattformar.

Om jag inte är inloggad på någon av Bonnier Magazines & Brands sajter, vilken sorts data samlas då in om mig för annonser?

Om du som besökare inte är inloggad används så kallade anonymiserade cookies för att uppnå en personaliserad och riktad annonsering, baserad till exempel på hur ofta du besöker sajten och vilka artiklar du läser.

Hur används cookies/kakor i annonseringssyfte hos Bonnier Magazines & Brands?

Bonnier Magazines & Brands läser av kakor i anonymiserad form på alla sajter. Med hjälp av dessa cookies kan vi sedan personalisera och rikta annonser. Detta kan till exempel innebära att vi med hjälp av cookies begränsar antalet gånger du får se samma annons eller för att styra annonseringen efter geografiska platser eller läsmönster. Det gör att våra besökare får en mer anpassad annonsupplevelse. Det viktigaste här är att besökaren får relevanta annonser, och att annonsörerna får bra utfall på sina kampanjer. Cookies används alltså även för att mäta vilken effekt en kampanj ger för. Nedan specificerar vi de olika sorters cookies som används.

Vad är tredjeparts-cookies?

På Bonnier Magazines & Brands sajter förekommer även cookies från andra parter, så kallade tredjeparts-cookies. Vissa cookies kommer från företag som annonserar på sajten eller från annonsbyråer som förmedlar annonser. I normalfallet används dessa cookies för att mäta utfallet av annonseringen, till exempel visa hur många besökare en viss annons visats för, och för att styra och anpassa annonsvisningar. Bonnier Magazines & Brands för en kontinuerlig dialog med annonsörer, annonsbyråer och andra samarbetspartners för att cookie-användningen ska begränsa sig till det som krävs för detta syfte. Vi hänvisar till vår datapolicy när vi informerar om hur datainsamlingen och användandet ska gå till.

Vad innebär retargeting?

Det finns annonsörer som vill nå dig som besökt deras sajt tidigare. De använder då cookies för att identifiera dig på en annan sajt. Detta kallas för retargeting. Bonnier Magazines & Brands kräver att annonsören har inhämtat samtycke från sina användare på annonsörens sajt för att Bonnier Magazines & Brands ska tillåta den typen av annonsering på våra sajter.

Hur regleras den tredjepartsdata som samlas in på Bonnier Magazines & Brands sajter?

Vi har en datapolicy för våra annonsörer som reglerar hur de får placera och hantera exempelvis cookies på våra sidor. Cookies och andra tekniker får endast användas för att mäta utfallet av annonseringen samt viss styrning av den. Användningen ska ske anonymiserat och inte lagras för användning vid ett senare tillfälle. Bonnier Magazines & Brands gör revisioner för att säkerställa så tredjepartsbolag följer vår datapolicy.

Säljer ni mina personuppgifter till tredje part?

Nej, vi säljer inte personuppgifter till tredje part. Däremot kan våra annonsörer använda sig av den datan som vi samlar in från våra besökare och som vi har fått in aktivt godkännande för, denna data klustras in i fördefinerade segment och används i realtid för att kunna styra annonsörernas kampanjer. Detta görs genom en affärstransaktion och datan skickas aldrig i väg för lagring och kan inte användas vid ett annat tillfälle än just i det ögonblicket. Vår data samlas in genom kakor men också inloggat, segmenten skapas utifrån fördefinerade parametrar så som intresse eller kön.

När jag går in på en av Bonnier Magazines & Brands sajter så kan jag genom ett plugin se att en rad olika tredjepartsbolag samlar in information om mig. Vilka är dessa och hur funkar detta?

Vissa tredjepartscookies som samlas lagras på din webbläsare används för analys och andra funktioner på sajten och har inget med annonsering att göra. Våra annonspartners använder främst tredjepartscookies (se beskrivning ovan) för att mäta utfallet på sina kampanjer, samt till viss del för att kunna personalisera annonser. Insamlingen av denna data regleras av Bonniers datapolicy. Denna data är anonymiserad och kan inte användas vid ett senare tillfälle.

Hur används mina uppgifter som inloggad för annonsering?

Då Bonnier har en gemensam kunddatabas kan Bonnier Magazines & Brands även använda dina uppgifter om du är kund hos ett annat bolag inom Bonnier och vice versa. Personuppgifterna hanteras enligt GDPR och skickas inte vidare till tredje part.

Vilken sorts data används när jag är inloggad?

Det är främst uppgifter om ditt kön och din ålder som används för anpassad och personaliserad annonsering. Vi använder inte några uppgifter som kan identifiera dig som person i vår annonsering, t ex namn, epost, adress eller personnummer.

Varför är riktad och anpassad annonsering viktig?

De flesta annonsörer har en specifik målgrupp som de vill nå, denna målgrupp vill man oftast nå på ett ansvarsfullt sätt. För att hitta sin målgrupp behöver man använda sig av riktad annonsering för att nå rätt användare. Dessutom vill annonsörer mäta kampanjeffekt. Då behövs analyssystem som mäter detta. Ingen av Bonnier Magazines & Brands annonsörer vill avskräcka eller trötta ut besökaren från deras budskap och alla behöver förhålla sig till GDPR. För Bonnier Magazines & Brands sajter, som delvis är annonsfinansierade är det viktigt att vi använder all data på ett effektivt sätt. Vi vill kunna erbjuda våra besökare en anpassad annonsupplevelse och samtidigt ge våra annonsörer en bra möjlighet att styra sina kampanjer och mäta att de ger önskad effekt. Detta är för att de ska fortsätta investera hos oss så vi kan fortsätta bedriva journalistik.

Varför är annonsering viktigt för Bonnier Magazines & Brands?

Bonniers vision är “Genom journalistik, berättelser, kunskap och underhållning vill vi göra de samhällen vi verkar i öppnare, intressantare, roligare och mer välinformerade”. För att vi ska kunna nå denna vision måste vi ha finansiering. Bonnier Magazines & Brands sajter är idag helt eller delvis annonsfinansierade. Därför är vår annonsaffär viktig om vi ska kunna fortsätta bedriva kvalitetsjournalistik.

Vilka tredjepartsaktörer är tillåtna på Bonnier Magazines & Brands sajter?

Från och med Dataskyddsförordningens (GDPR) ikraftträdande den 25 maj 2018 är endast följande aktörer tillåtna att samla data rörande köp av samt mätning av utfall av annonsering:

Tredjepartsaktörer vi tillåter i samband med annonsering (Adservers / Mätning)

 • Adssets
 • Adtoox
 • Cint
 • DoubleVerify
 • JustPremium
 • IAS
 • Meetrics
 • Bannerflow
 • Seenthis

Följande tillåter vi endast i samband med direktbokningar på Bonniers sajter (Adservers/mätning) samt icke-garanterade programmatiska bokningar.

 • AudienceReport
 • Sizmek
 • Moat

Följande SSP:er arbetar vi med

 • Adform
 • Google
 • Pubmatic
 • Rubicon Project
 • Unruly

Senast uppdaterad 2019-05-24