Dataskyddspolicy för Bonnier Magazines & Brands

Senast reviderad: [2019-06-26]

Introduktion

Detta är den dataskyddspolicy som gäller för bonniermag.se och för de tjänster som tillhandahålls genom denna och övriga webbsidor, tjänster och applikationer (våra ”Tjänster”) som tillhandahålls av Bonnier Magazines and Brands AB, med organisationsnummer 556012-7713, inklusive våra varumärken (”Bonnier Mag”, ”vi”, eller ”oss”). De varumärken som ingår i Bonnier Mag framgår under fliken varumärken här på bonniermag.se.

Vi använder information som vi samlar in om våra kunder och användare för fyra huvudsakliga skäl:

 • för att bedriva vår verksamhet, uppfylla skyldigheter enligt lag och tillhandahålla (inklusive förbättra och anpassa) de tjänster och produkter vi erbjuder,
 • för att tillhandahålla personligt anpassade tjänster unikt anpassade för individuella användare,
 • för att skicka kommunikation, inklusive kampanjer till våra användare, samt
 • för att marknadsföra tjänster och visa reklam, i våra egna tjänster och webbsidor som stöds av reklam.

Av dessa skäl kombinerar vi data som vi samlar in för att ge dig en smidigare, mer konsekvent och personligt anpassad upplevelse. För att förbättra skyddet för din integritet har vi vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder.

Det kan finnas kompletterande personuppgiftspolicys som gäller för vissa av de Tjänster vi erbjuder. Vänligen läs dessa när du hos Bonnier Mag tecknar en prenumeration, bokar ett event, resor, kurser, beställer något på Bonshop.se, väljer att delta i tävlingar, laddar ner en app, köper en produkt eller tjänst, registrerar ett konto eller interagerar på digitala plattformar.

Bonnier Magazines & Brands AB ingår även i affärsområdet Bonnier News där bland annat även AB Dagens Nyheter, AB Kvällsposten Expressen, Dagens Industri Aktiebolag, Sydsvenska Dagbladets Aktiebolag och Bonnier Business Media Sweden AB ingår.

Läs gärna vidare om hur Bonnier Magazines & Brands AB använder personuppgifter, hur det påverkar din integritet och om hur du tillvaratar dina rättigheter genom att klicka vidare på länkarna till de olika avsnitten här nedan.

Innehåll

1. Introduktion
2. Personuppgifter vi samlar in
3. Hur vi använder personuppgifter
4. Anledningar till att vi delar dina personuppgifter
5.Hur du kommer åt och kontrollerar dina personuppgifter
6. Dina individuella rättigheter
7. Säkerhet för dina personuppgifter
8. Var vi sparar och behandlar personuppgifter
9. Vårt bevarande av personuppgifter
10 Ändringar i denna dataskyddspolicy
11. Kontakta oss
12. Ytterligare valfria tjänster
13. Ändringshistorik

2. Personuppgifter vi samlar in

Vi samlar in uppgifter för att våra Tjänster ska fungera effektivt och ge dig bästa möjliga upplevelse. Vissa av dessa uppgifter tillhandahåller du direkt, exempelvis när du skapar ett konto i en applikation eller hos våra e-handlare, administrerar ditt användarkonto för en Tjänst, köper en produkt i någon av våra kanaler, anmäler dig till ett evenemang, köper en tidningsprenumeration, laddar ned en app och registrerar dig som användare, registrerar dig för ett nyhetsbrev, eller kontaktar oss för support. Vi får en del av informationen genom att registrera hur du interagerar med våra Tjänster och produkter, exempelvis genom användning av teknik som cookies på våra siter och mottagning av användningsdata från programvara som körs på din enhet.

Vi kan även hämta uppgifter från tredje part. Uppgifter som har hämtats från tredje part skyddar vi enligt de metoder som beskrivs i denna policy och enligt eventuella ytterligare begränsningar som gäller för informationens källa. Sådana tredje partskällor kan variera över tid men kan inkludera:

 • Datamäklare som vi köper demografiska data av, för att komplettera information som vi samlar in.
 • Sociala nätverk, när du ger en Bonnier-produkt åtkomst till dina uppgifter i ett eller flera nätverk.
 • Partners som vi samarbetar med för att erbjuda tjänster eller delta i gemensam marknadsföringsverksamhet.
 • Offentligt tillgängliga källor, till exempel öppna myndighetsdatabaser eller andra data som är tillgängliga för allmänheten.

Du kan göra val angående de uppgifter vi samlar in. När du blir ombedd att lämna personuppgifter kan du välja att avböja. Om du väljer att inte ange uppgifter som är nödvändiga för att få tillgång till en produkt, tjänst eller funktion, kommer du inte att kunna använda den specifika produkten eller funktionen.

De uppgifter vi samlar in beror på sammanhanget för dina interaktioner med Bonnier Mag, dina val, inklusive dina integritetsinställningar i t ex din webbläsare, och de produkter och funktioner du använder. Den data vi samlar in kan innefatta följande:

 • Namn och kontaktuppgifter. Vi samlar in ditt för- och efternamn, e-postadress, postadress, telefonnummer, leveransuppgifter och andra liknande kontaktuppgifter.
 • Vi samlar in personnummer och annan liknande säkerhetsinformation som används för autentisering och kontoåtkomst.
 • Demografiska data. Vi samlar in uppgifter om dig, till exempel ålder, kön, land och språkinställning.
 • Vi samlar in nödvändiga uppgifter för att kunna behandla din betalning vid eventuella köp, bland annat betalningsmedlets nummer (till exempel kreditkortsnummer) och associerad säkerhetskod.
 • Köphistorik.Vi samlar in uppgifter om dina köp, prenumerationer, summa, tid för köp och erbjudanden som du utnyttjar.
 • Enhets- och användningsdata. Vi samlar in data om din enhet och hur du och din enhet interagerar med Bonnier Mag och våra produkter. Vi samlar till exempel in information om produktanvändning, vilket betyder att vi samlar in data om de funktioner du använder, artiklar som du köper och de webbsidor du besöker. Dessa inkluderar också de inställningar du väljer och de programvarukonfigurationer du använder mest. Vi samlar även in information om enheten, anslutningen och konfigurationen, vilket betyder data om enheten och nätverket som du använder för att ansluta till våra Tjänster. Det kan innefatta även information om operativsystem, IP-adress, enhets-id (till exempel IMEI-numret för telefoner), nationella inställningar och språkinställningar.
 • Intressen och favoriter.Vi samlar in data om dina intressen och favoriter, till exempel aktier du följer i en ekonomiapp, dina favoriter bland de nyhetsartiklar du sparar i din profil på ditt konto vid din tidningsprenumeration, favoritprodukter som du lägger till i en varukorg. Utöver de som du uttryckligen tillhandahåller, kan även dina intressen och favoriter härledas eller anknytas från andra uppgifter som vi samlar in.

Vi samlar också in information som du tillhandahåller oss och innehållet i meddelanden som du skickar till oss, såsom feedback och recensioner du skriver, eller frågor och information du lämnar för kundsupport. När du kontaktar oss, t.ex. för kundsupport, telefonsamtal eller chattsessioner med våra representanter, kan samtalen övervakas och spelas in.

Notera att om du begär att vi inte ska kontakta dig genom e-post kommer vi att behålla en kopia av den e-postadressen i vår spärrlista för utskick för att se till att du inte får del av oönskade e-postutskick.

I de produktspecifika avsnitten under rubriken ”Ytterligare valfria tjänster” nedan beskrivs de rutiner för uppgiftsinsamling som tillämpas för användning av dessa tjänster.

3. Hur vi använder personuppgifter

Vi använder information som vi samlar in om våra kunder och användare för fyra huvudsakliga skäl:

 • för att bedriva vår verksamhet, uppfylla skyldigheter enligt lag och tillhandahålla (inklusive förbättra och anpassa) de tjänster och produkter vi erbjuder,
 • för att tillhandahålla personligt anpassade tjänster unikt anpassade för individuella användare,
 • för att skicka kommunikation, inklusive kampanjer till våra användare, samt
 • för att marknadsföra tjänster och visa reklam, i våra egna tjänster och webbsidor som stöds av reklam som tex. Facebook.

Av dessa skäl kombinerar vi data som vi samlar in för att ge dig en smidigare, mer konsekvent och personligt anpassad upplevelse. För att förbättra skyddet för din integritet har vi byggt in tekniska och organisatoriska skydd som är utformade för att förhindra vissa kombinationer av data. Vi använder uppgifter för att tillhandahålla och förbättra produkterna vi erbjuder och utföra nödvändiga affärsåtgärder. Detta innefattar att hantera produkterna, underhålla och förbättra produkternas prestanda, utveckla nya funktioner, bedriva forskning och tillhandahålla kundsupport. Exempel på sådan användning innefattar följande:

 • Tillhandahålla produkter och tjänster. Vi använder uppgifter för att utföra dina köp med oss och för att förse dig med våra produkter och tjänster som prenumerationer, premier, events och kurser.
  Laglig grund: Nödvändigt för fullgörande av avtal.
 • Kundsupport. Vi använder uppgifter för att ge support- och stödtjänster till dig så att du kan utnyttja våra produkter och tjänster. Att vi i Bonnierkoncernen håller ett gemensamt koordinerat och kvalitetssäkrat kundregister möjliggör en sömlös service till dig och att du enkelt kan ställa frågor till Bonnier News AB om vilka engagemang du har inom Bonnierkoncernen och tillvarata dina rättigheter som Bonnierkund.
  Laglig grund: Berättigat intresse.
 • Produktförbättring. Vi använder data för att förbättra våra befintliga produkter och tjänster, bland annat genom att uppdatera funktioner. Vi använder till exempel felrapporter för att förbättra säkerhetsfunktioner, användarbeteende, sökfrågor och klick på våra webbsidor för att förbättra relevansen för sökresultat, användningsdata för att avgöra vilka nya funktioner som ska prioriteras, innehåll på siter och placering av relevant innehåll för dig på våra webbsidor.
  Laglig grund: Berättigat intresse.
 • Säkerhet. Vi använder uppgifter för att skydda våra produkters, tjänsters och kunders säkerhet för att upptäcka och förhindra bedrägeri och för att lösa tvister och verkställa våra avtal. Vi kan också blockera leverans av ett meddelande eller ta bort innehållet om det bryter mot våra villkor.
  Laglig grund: Berättigat intresse.
 • Affärsverksamhet/-insikt. Vi använder uppgifter för att med stöd av vår koncerngemensamma analysfunktion som hanteras av Bonnier News AB utveckla aggregerade analyser och affärsinsikt som gör det möjligt för oss att driva och skydda vår verksamhet samt att ta välgrundade beslut. Till exempel lagrar vi uppgifter som vi samlar in när en användare inte är inloggad (autentiserad) separat från kundspecifik kontoinformation som identifierar dig, som ditt namn, e-postadress eller telefonnummer. Vi använder huvudsakligen data som inte består av personuppgifter vid produktutveckling och analys av trender, statistik och liknande syften. Att vi i Bonnierkoncernen håller en gemensamt koordinerad och kvalitetssäkrad analysförmåga säkerställer en korrekt och säker hantering av våra kunders personuppgifter för tillåtna syften, vilka beskrivs närmare i denna policy, samt i den gemensamma dataskyddspolicyn för analys, vilken du kan ta del av här.
  Laglig grund: Berättigat intresse.
 • Personligt anpassade tjänster. Våra produkter och tjänster innehåller anpassade funktioner som automatiskt skräddarsyr din upplevelse baserat på våra uppgifter om dina aktiviteter, intressen och, där vi har stöd av lag eller avtal, även din position. Uppgifterna analyseras och grupperas med stöd av vår koncerngemensamma analysfunktion som hanteras av Bonnier News AB inför urval, prioritering och planering av kontakter med kunden/användaren så att du får personligt anpassade tjänster och erbjudanden som du kan vara intresserad av. Till uppgifterna kopplas en eller flera markörer om vilken typ av anpassning av webbtjänster och marknadskommunikation som riktas mot användaren, så kallad personalisering.
  Laglig grund: Med berättigat intresse eller när det är nödvändigt för fullgörandet av ett avtal.
 • Kommunikation. Vi använder data för att kommunicera med dig. Exempelvis kan vi kontakta dig per e-post, telefon, eller på andra sätt för att informera dig om när en prenumeration är på väg att upphöra, meddela dig när säkerhetsuppdateringar är tillgängliga, påminna dig om varor som finns kvar i din kundvagn, uppdatera dig kring ett supportärende, informera dig om att du måste vidta en åtgärd för att hålla ditt konto aktivt, eller berätta om ett erbjudande som kan vara av intresse för dig. Läs mer om hur du hanterar dina kontaktuppgifter, e-postprenumerationer och kampanjmeddelanden i avsnittet  Hur du kommer åt och kontrollerar dina personuppgifter i denna dataskyddspolicy.
  Laglig grund: Med berättigat intresse eller när det är nödvändigt för fullgörandet av ett avtal.
 • Marknadsföring och reklam. Vi använder data du uppger vid registrering av användarkonto, data vi samlar in när du genomför köp och använder våra Tjänster och webbsidor för att ge dig relevant marknadsföring och visa reklam som du kan ha intresse av när du besöker våra webbsidor, lyssnar till våra poddar och prenumererar på våra nyhetsbrev. Uppgifterna analyseras och grupperas med stöd av vår koncerngemensamma analysfunktion. Detta möjliggör att vi kan rikta intressebaserad reklam till våra användare som besöker våra webbsidor. När du besöker våra webbsidor, kommer några av de cookies vi placerar på din dator vara annonserings cookies, så att vi kan förstå vilka typer av sidor som du är intresserad av. Vi kan därefter visa rekommendationer om produkter och tjänster eller annonser på din webbläsare som baseras på dessa uppfattade intressen. Till exempel om du visat ett särskilt intresse för resor, kan du komma att få fler annonser för resor och tillhörande tjänster och produkter.
  Laglig grund: Berättigat intresse.

Det är viktigt att komma ihåg att ingen av de tekniker vi använder för intressebaserad reklam samlar information om ditt namn, adress, e-postadress eller telefonnummer.

Annonserna som du ser på våra webbsidor kan väljas utifrån data om dig som vi bearbetar, till exempel dina intressen och favoriter, din position (om du givit oss ditt tillstånd att använda denna data), dina transaktioner, hur du använder våra produkter och tjänster, sökfrågor eller innehåll du visas. Annonserna kan också väljas utifrån annan information som vi får reda på om dig med tiden med hjälp av demografiska data, positionsdata (där tillåtet), sökfrågor, intressen och favoriter, användningsdata från våra produkter, tjänster och webbplatser och från våra annonsörers och partners webbplatser och appar. Om du väljer att avanmäla dig från intressebaserad reklam, kommer data som är associerade med detta inte att användas.

Vi kan även dela anonym beteendedata om våra användare till våra annonsörer och partners, inklusive företag som sponsrar innehåll som märks med ”Sponsrat av”, ”Betalt innehåll/Betalt av” eller ”Innehåll från annonsörer/Från våra annonsörer”. Anonym data är information som inte går att koppla till en individ där vi har tagit bort alla referenser och kopplingar till våra användare. Detta betyder att när du besöker andra webbsidor kan du visas annonsering som baseras på ditt beteende på våra webbsidor. Vi kan även visa annonser på våra webbsidor som baseras på ditt beteende på andra webbsidor.

Beteendestyrd retargeting är en annan form av intressebaserad reklam som låter oss och några av våra annonsörer visa reklam för dig baserad på dina läs- och klickmönster på en webbsida utanför Bonnierkoncernens webbsidor. Till exempel, om du har besökt en webbsida för en modebutik, kan du komma att se annonser från samma butik som visar erbjudanden eller de produkter som du har tittat på. Detta möjliggör företag att rikta annonser till dig om du lämnar deras webbsida utan att genomföra ett köp.

Om du väljer att avstå från att ta emot intressebaserad reklam, betyder det inte att du inte längre kommer att få se reklam på våra webbsidor, utan att den reklam som visas inte kommer att vara anpassad för dig och därför upplevas som mindre relevant. Se mer under avsnittet Hur du kommer åt och kontrollerar dina personuppgifter nedan.

Annonsering i mobila enheter kan komma att kräva insamling och delning av det unika enhetsnumret med företag som köper annonsytor på våra mobilapplikationer.

Facebook-pixeln

Våra sajter använder ett verktyg som heter Facebook-pixeln som tillhandahålls av Facebook. Detta verktyg gör det möjligt för oss att visa bättre annonser för dig på Facebook utifrån ditt beteende på våra sajter. Detta gäller endast om du är Facebookanvändare och har gett Facebook tillåtelse att visa bättre annonser för dig. Du kan när som helst dra tillbaka den här tillåtelsen, och det gör du på Facebook under Inställningar på ditt personliga konto. Se längre ner hur du gör.
Facebook-pixeln delar data om ditt beteende på våra sajter (vilka url:er du besöker) och lagras av Facebook. Vi som marknadsförare på Facebook, och andra marknadsförare på Facebook, kan sedan bygga målgrupper för våra respektive annonser som till viss del använder pixeldatan för att skapa målgruppen. Datan kan inte kopplas ihop med dig som individ. Förutom pixeldatan används annan data om ditt beteende på Facebook. Läs Facebooks datapolicy för dig som användare här: https://www.facebook.com/about/privacy/update

Anledningen till att vi använder Facebook-pixeln är att kunna presentera bättre annonser för dig på Facebook, till exempel annonser för något av våra varumärken.
För att stänga av annonser som är baserad på data om ditt beteende på Facebook och hos andra webbsidor och Facebook-pixeln, gör så här:
Gå till Inställningar på ditt Facebook-konto. Klicka vidare på Annonser i menyn, därefter Annonsinställningar. Ändra inställningen från “Tillåtet” till “Inte tillåtet” för Annonser baserade på data från partner, samt Annonser baserade på din aktivitet i Facebook-företagens produkter som du ser någon annanstans. Direktlänk till Dina annonsinställningar: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

Google Ads Tag

Våra sajter använder ett verktyg som heter Google Ads Tag. Detta verktyg gör det möjligt för oss att visa anpassade annonser för dig inom Google’s annonsnätverk utifrån ditt beteende på våra sajter. Detta gäller endast om du besöker andra sajter som visar sina besökare annonser igenom Google’s annonsnätverk.

Google Ads Tag delar data med Google om ditt beteende på våra sajter (t.ex. vilka url:er du besöker) och lagras av Google. Vi kan som marknadsförare därefter skapa målgrupper för våra annonser i Google’s annonsnätverk och visa annonser för dig på sajter som använder Google’s annonsnätverk för att visa sina besökare annonser.

Anledningen till att vi använder Google Ads Tag är att kunna presentera bättre annonser för dig på sajter som använder Google’s annonsnätverk, till exempel annonser för något av våra varumärken.

Google använder cookie-data för att kunna visa bättre annonser för dig när du besöker sajter som använder Google’s annonsnätverk. Du kan läsa mer om hur annonsering hos Google fungerar här: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=sv

För att stänga av annonser inom Google’s tjänster (t.ex. Sök och YouTube) som är baserad på data som skickas via Google Ads Tag kan du besöka denna länk och stänga av funktionen Personliga annonspreferenser: https://adssettings.google.com

För att stänga av annonser för andra webbplatser och appar som använder annonstjänster från Google kan du besöka denna länk: http://www.youronlinechoices.com/se/dina-val

Övrig annonsering.
Våra webbsidor innehåller länkar till andra webbsidor som vi kan få ersättning för. Våra artiklar är inte influerade av annonsörer eller marknadsföringspartners, inte heller är de skrivna för syftet att marknadsföra en produkt, utom i de fall där det uttryckligen står angivit att innehållet är ”sponsrat av”, ”tillhandahålls av”, ”presenteras av”, ”betalt innehåll/betalt av”, eller ”Annonsörers innehåll / från våra annonsörer” eller liknande som representerar sponsrat innehåll och reklam.

Övriga ändamål.
Om vi avser att använda personuppgifter för ett nytt syfte, utöver vad som beskrivs i denna policy, kommer du att bli informerad om sådan användning innan, eller i samband med att personuppgifterna samlas in och vi kommer att be om ditt samtycke där det krävs. Alternativt så kommer vi att be om din tillåtelse och/eller samtycke efter sådan insamling skett, men innan dina personuppgifter skulle användas för ett nytt syfte.

 

4. Anledningar till att vi delar dina personuppgifter

Det kan ibland vara nödvändigt för oss att dela din information med andra företag i vår koncern eller med företag som utför tjänster för vår räkning så att vi kan leverera de tjänster och produkter till dig som du beställt. I de fall där vi delar information om dig med andra har vi sett till att dessa företag följer våra krav för dataskydd och de är inte tillåtna att använda personuppgifter de tar emot för något annat syfte.

Till exempel delar vi dina personuppgifter om det är nödvändigt för att slutföra en transaktion eller att tillhandahålla en produkt eller tjänst som du har begärt eller godkänt, eller där vi har ditt tillstånd. Till exempel delar vi din betalningsinformation du uppger för ett köp med banker och andra institutioner som behandlar betalningstransaktioner eller levererar andra finansiella tjänster, samt för att förhindra bedrägeri och minska kreditkortsrisker.

Vi delar även vissa personuppgifter med Bonnier News AB för att kunna ge dig sömlös kundsupport och personligt anpassade tjänster och intressebaserad reklam, enligt närmare beskrivning under avsnittet Hur vi använder personuppgifter.

Vi delar även information med företag som vi anlitat för att tillhandahålla kundservicesupport eller assistans med att skydda och säkra våra system och tjänster i de fall de behöver tillgång till personuppgifter för att kunna tillhandahålla dessa tjänster. Vi kan också lämna ut personuppgifter som en del av en gemensam affär, exempelvis en sammanslagning eller försäljning av tillgångar.

Vi delar även information med företag som t.ex. Facebook (igenom ett verktyg som kallas Facebook Pixel) och Google med syfte att förbättra vår annonsering och mäta konverteringar. Du kan läsa mer om Facebook-pixeln här: https://www.facebook.com/business/learn/facebook-ads-pixel. Om du vill ändra i dina annonsinstillningar hos Facebook kan du justera det här: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Du kan även läsa mer under rubriken Facebook-pixeln i denna text.

Slutligen kan vi komma att behöva lämna ut eller spara dina uppgifter när vi anser att det är nödvändigt för att:

 • följa lagen eller rättslig process och ge ut information till polis och andra behöriga myndigheter,
 • skydda våra kunder, exempelvis för att förhindra skräppost eller bedrägeriförsök,
 • hantera och upprätthålla säkerheten för våra produkter, däribland att förhindra eller stoppa en attack på våra system eller nätverk,
 • skydda rättigheter eller egendom som tillhör Bonnier, inklusive verkställa de villkor som styr din användning av tjänsterna, men om vi får information om att någon använder våra tjänster för att handla med stulen immateriell eller fysisk egendom som tillhör Bonnier kommer vi inte att själva undersöka en kunds privata innehåll, utan vi kan då överlåta ärendet till en polismyndighet.

Observera att vissa av våra siter innehåller länkar till produkter från tredje part vars personuppgiftspolicys skiljer sig från Bonnierkoncernen. Om du anger personuppgifter i någon av dessa produkter behandlas dina uppgifter enligt deras respektive personuppgiftspolicy.

5. Hur du kommer åt och kontrollerar dina personuppgifter

Du kan visa, redigera och ta bort dina personuppgifter för våra produkter och tjänster, genom att kontakta vår kundservice eller i förekommande fall direkt i den produkt eller tjänst du använder. Du kan även göra val angående vår insamling och användning av dina uppgifter. Hur du kommer åt eller kontrollerar dina personuppgifter beror på vilka produkter och tjänster du använder. Du kan läsa mer om dina rättigheter på https://bonniermag.se/rattigheter. Vi svarar på förfrågningar om dina rättigheter som åtkomst eller borttagning av dina personuppgifter inom 30 dagar.

Dina kommunikationsinställningar
Du kan välja huruvida du vill ta emot kampanjmeddelanden från Bonnier Mag via e-post, SMS, vanlig post och telefon. Om du får reklammeddelanden via e-post eller SMS från oss och vill avanmäla dig från dem kan du göra det genom att följa anvisningarna i meddelandet. Du kan göra dina kommunikationsinställningar för Bonnier Mag genom att kontakta oss via  https://bonniermag.se/kontakt. Dessa val gäller inte för obligatoriska tjänstemeddelanden som ingår i vissa Bonnier Mag-tjänster, undersökningar eller annan informell kommunikation som har sin egen metod för att avbryta prenumeration.

Dina reklaminställningar

Om du väljer att avstå från att ta emot intressebaserad reklam, betyder det inte att du inte längre kommer att få se reklam på våra webbsidor, utan att den reklam som visas kommer inte att vara anpassad för dig och därför upplevas som mindre relevant. I den utsträckning informationen som används för intressebaserad reklam även används för andra nödvändiga syften (bland annat tillhandahålla våra produkter, analyser och bedrägeridetektering) kommer inte insamlingen av sådana uppgifter att upphöra om du avanmäler dig från intressebaserad reklam.
Om du vill få mer information om intressebaserad marknadsföring och hur du kan avstå från den, vänligen besök youronlinechoices.com eller networkadvertising.org (om du besöker våra webbsidor från USA).

Webbläsarbaserade kontroller

 • Cookie-kontroller. Relevanta webbläsarbaserade cookiekontroller beskrivs i vår Cookiepolicy.
 • Spårningsskydd. Vissa webbläsare har en funktion som kallas Spårningsskydd som blockerar innehåll från tredje part, bland annat cookies, från alla webbplatser som du lägger till i spårningsskyddets lista. Genom att begränsa anrop till dessa webbplatser, begränsar webbläsaren informationen som dessa tredje partssidor kan samla in om dig.

6. Dina individuella rättigheter

Det är viktigt att du förstår vilka rättigheter du har gällande behandling av dina personuppgifter vilket vi informerar om nedan.

 • Om behandling av personuppgifter baseras på ditt samtycke, har du rätt att när som helst återkalla samtycket för framtida behandling av dina personuppgifter.
 • Du har rätt att kostnadsfritt begära tillgång till samt åtkomst till kopia av dina personuppgifter (s k registerutdrag), begära rättelse av felaktiga uppgifter och, under vissa omständigheter, begära att dina personuppgifter raderas.
 • Du har rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter under tiden det åligger oss att utreda eventuella invändningar från dig eller om vi saknar rättslig grund för att få fortsätta behandla men du inte vill att uppgifterna ska raderas eller om vi inte längre behöver uppgifterna men du behöver dem för att kunna göra din rätt gällande.
 • Du har i vissa fall en rätt till dataportabilitet, dvs att få ut personuppgifter som tillhandahållits genom dig, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt att kunna överföra dessa till annan personuppgiftsansvarig i de fall där vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig.
 • Du har rätt att i vissa fall göra invändning mot användning av dina personuppgifter med följd att vi eventuellt måste upphöra med behandlingen om vi inte kan visa tvingande berättigade skäl som överväger intresset att inte få personuppgifterna behandlade.
 • Du har rätt att när som helst invända mot direktmarknadsföring med följd av vi inte längre får fortsätta använda uppgifterna för det ändamålet.
 • Du har rätt att framföra klagomål hos en dataskyddsmyndighet. Datainspektionen är den myndighet i Sverige som utövar tillsyn över hur vi som företag följer lagstiftningen.

När vi bearbetar dina personuppgifter gör vi det på behovsbasis, i syfte att kunna erbjuda de produkter som du använder, driva vår verksamhet, uppfylla våra avtalsenliga och juridiska skyldigheter, skydda våra system och kunder eller uppfylla andra berättigade intressen enligt beskrivningarna i avsnitten Hur vi använder personuppgifter och Anledningar till att vi delar dina personuppgifter ovan, eller där det krävs, med ditt samtycke. När vi överför personuppgifter från Europeiska Unionen och/eller Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet gör vi det baserat på ett antal juridiska mekanismer, enligt beskrivningen i avsnittet Var vi sparar och behandlar personuppgifter nedan.

7. Säkerhet för dina personuppgifter

Vi använder en rad säkerhetstekniker och säkerhetsmetoder för att skydda dina personuppgifter från oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring, eller obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst, användning och utlämnande. Till exempel lagras personuppgifter i datorsystem som har begränsad åtkomst. Vid överföring av mycket känsliga data (exempelvis kreditkortsnummer och lösenord) via Internet, skyddar vi dessa uppgifter med kryptering.

8. Var vi sparar och behandlar personuppgifter

Personuppgifter som samlas in av oss kan lagras och behandlas huvudsakligen i den region där du bor, i Sverige, eller i andra länder där vi, Bonnier Mag och Bonnier News AB, dess samarbetspartner, dotterbolag eller leverantörer är verksamma. Lagringsplatserna väljs med avsikt att fungera effektivt, att förbättra prestanda och skapa redundans i syfte att skydda data om strömavbrott eller andra problem skulle inträffa. Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att uppgifter som vi samlar in enligt denna personuppgiftspolicy behandlas enligt bestämmelserna i denna policy och enligt tillämplig lagstiftning där uppgifterna finns. Om vi skulle överföra dina personuppgifter till tredje land, d.v.s. land utanför EU/EES kommer vi att ingå avtal och vidta andra åtgärder i enlighet med tillämpliga lagkrav.

9. Vårt bevarande av personuppgifter

Vi sparar personuppgifter så länge det är nödvändigt för de anledningar som de används till, till exempel så länge det krävs för att vi ska kunna tillhandahålla Tjänsterna, för att bibehålla och förbättra befintliga Tjänsters prestanda, skicka nödvändig kommunikation och marknadskommunikation, bedriva utveckling av våra Tjänster och uppfylla våra skyldigheter enligt lag. Eftersom behoven kan variera för olika typer av data och för olika typer av Tjänster, produkter och sammanhang, varierar perioden vi sparar uppgifterna.

De kriterier som avgör hur länge personuppgifterna kommer att sparas är:

 • vilken anledning använder vi uppgifterna, dvs använder vi uppgifterna för att uppfylla lagkrav så sparas de längre tid än exempelvis kontaktinformation för direktmarknadsföring,
 • vilken typ av uppgifter det rör sig om, dvs en känslig uppgift om exempelvis matallergi sparas kortare tid än exempelvis kontaktinformation,
 • hur uppgiften sparas, dvs uppgifter som inte är pseudonymiserade sparas kortare tid än om de är pseudonymiserade,
 • vilken relation har vi till dig, dvs om du är en befintlig, före detta eller potentiell användare/kund eller om du besöker oss utan att vara inloggad.

För exempelvis information som rör ett onlinebeteende avidentifierar vi denna information genom att ta bort hela IP-adressen vid insamling av uppgiften, och cookie-ID:n och andra identifierare tas bort efter den tid som anges i aktuell cookie policy.

Vi använder köphistorik som underlag för intressebaserad marknadsföring under tolv månader från det att den uppstod, därefter upphör denna användning. Vi sparar kunddata om våra kunder under en period av 24 månader från att vårt kundförhållande har upphört, eller den tidigare tidpunkt då kunden väljer att avsluta sitt konto vid Bonnier och/eller ber om att få sina personuppgifter raderade.

Dina personuppgifter gallras eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för. Vi använder huvudsakligen anonym data som inte består av personuppgifter vid analys av kundinsikt, trender, m.m. enligt vad som anges i avsnittet Hur vi använder personuppgifter.

10 Ändringar i denna dataskyddspolicy

Vi kommer att uppdatera vår dataskyddspolicy när det behövs för att återspegla kundfeedback och ändringar i våra Tjänster. När en policy uppdateras ändras datumet för senaste uppdatering längst upp i policyn och ändringarna beskrivs nederst på sidan under Ändringshistorik, varpå ändringarna träder i kraft. Om det sker större ändringar i policyn eller i hur vi på Bonnier använder dina personuppgifter, meddelas du via anslag på webbsidan eller e-postmeddelande innan ändringarna träder i kraft där det krävs enligt lag. Läs gärna denna dataskyddspolicy då och då så håller du dig informerad om hur vi på Bonnier Mag skyddar dina personuppgifter och din integritet.

11. Kontakta oss

Om du har frågor om vad som gäller för dina personuppgifter, ett klagomål eller en fråga till vårt dataskyddsombud, kontaktar du oss genom att använda följande kontaktinformation.

Bonnier Magazines and Brands AB
Att: Dataskyddsombud
105 44 Stockholm
Besöksadress: Gjörwellsgatan 30
E-postadress: dataskyddsombud@mag.bonnier.se
Org. nr 556012-7713

12. Ytterligare valfria tjänster

Bonshop.se
Bonshop.se ingår i Bonnier Magazines & Brands AB och erbjuder prenumeranter ett brett utbud av förmånliga erbjudanden till populära livsstilsvarumärken samt utbud av kurser framtagna med hänsyn till våra prenumeranters intressen.

Om du anmäler dig till en kurs som någon av Bonnier Magazine and Brands varumärken anordnar tillsammans med en av våra partners kan dina personuppgifter komma att behandlas av vår partner i enlighet med de särskilda villkor som gäller för den kursen.

Bontravel
Bontravel ingår i Bonnier Magazines & Brands AB och erbjuder Bonnier Magazine and Brands prenumeranter ett brett utbud av upplevelser, exklusivt framtagna för denna grupp. Vi samarbetar med experter och erfarna partners inom olika områden även utanför Bonnierkoncernen, vilka erbjuder resor, kurser och event såsom träningsresor, skrivarkurser, moderesor, trendkvällar och skidhelger. Om du anmäler dig till en sådan upplevelse som någon av Bonnier Magazine and Brands varumärken anordnar tillsammans med en av våra partners kan dina personuppgifter komma att behandlas av vår partner i enlighet med i enlighet med de särskilda villkor som gäller för den aktuella upplevelsen och som presenteras för dig i samband med att du beställer tjänsten.

Notera att vid bokning av till exempel resor kan du behöva lämna särskilt känslig information så som uppgift om specialkost på flyg/hotell samt allergier till oss och till våra samarbetspartner för bokning och leverans av resan. Vi kommer att behandla dessa uppgifter med stöd av det samtycke som du lämnar till oss i samband med din beställning av sådan upplevelse.

13. Ändringshistorik

Maj 2018: Förtydliganden med anledning av att den nya dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, ”GDPR”) träder i kraft den 25 maj 2018. Den uppdaterade Peronuppgiftspolicyn kommer automatiskt att träda i kraft för alla befintliga kunder och besökare den 25 maj 2018. Din fortsatta användning av våra Tjänster från den dagen kommer att vara föremål för den nya Peronuppgiftspolicyn. Policyn har även omarbetats för att vara koncis, klar och tydlig, begriplig och vara enklare att kunna ta till sig och förstå.
Augusti 2018: Uppdaterade med en beskrivning av Facebook pixeln.
Januari 2019: Uppdatering med information om att Bonnier Magazines & Brands AB per den 1 januari 2019 ingår i affärsområdet Bonnier News.
Bonnier Magazines & Brands AB är dock fortsatt personuppgiftsansvariga och kommer att fortsätta behandla personuppgifter i enlighet med denna
dataskyddspolicy.
Juni 2019: Uppdatering med anledning av att Bonnier News AB har tagit över administrationen av den koncerngemensamma kunddatabasen där vissa bolag inom Bonnierkoncernen delar vissa uppgifter. Tidigare administrerades den gemensamma kunddatabasen av Bonnier AB. Vissa justeringar har även gjorts i policyn för att göra beskrivningen av personuppgiftsbehandlingen tydligare.

 

Tillbaka till Innehåll
Tillbaka till Introduktion